Korea - Version : 10.21

Skill Order

  • W
  • Q
  • E
  Pick Rate 36.84%
  Win Rate 71.43%
  • E
  • Q
  • W
  Pick Rate 23.68%
  Win Rate 55.56%
  • Q
  • W
  • E
  Pick Rate 13.16%
  Win Rate 40.00%
  • Q
  • E
  • W
  Pick Rate 10.53%
  Win Rate 100.00%
  • E
  • W
  • Q
  Pick Rate 7.89%
  Win Rate 33.33%
 • All
Skill Pick Rate Win Rate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E Q W W W R W Q Frenzied MaulW Q R Q Thundering SmashQ E E
15.79% 6 83.33%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q E W W W R W Q Frenzied MaulW Q R Q Thundering SmashQ E E
7.89% 3 100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
W Q E W W R W Q Frenzied MaulW Q R Q Thundering SmashQ E E
5.26% 2 0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q W E W W R W Q Frenzied MaulW Q R Q Thundering SmashQ E E
2.63% 1 100.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q E W W W R W Q Frenzied MaulW E R Q Q Thundering SmashQ E
2.63% 1 100.00%